Müügitingimused

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Käesolevad OÜ Kai Hestia e-poe (edaspidi:Asian Cafe) müügitingimused (edaspidi: tingid) kehtivad Asian Cafe-st ostmisel veebiaadressilt www.asiancafe.ee
  1.2. Toodete müüja on OÜ Kai Hestia (edaspidi: müüja), aadress Maleva 2b-39,11711, Тallinn,Eesti, registrikood 10243850, e posti aadress info@asiancafe.ee, telefon 6406011. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja OÜ Kai Hestia toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
  1.3. Müüja aadress on kirjas AsianCafe veebisaidil.
  1.4. Müüjal on õigus muuta tingimusi ilma ette teatamata avaldades uued tingimused veebilehel www.asiancafe.ee. Uued tingimused ei mõjuta juba sõlmitud lepingute sisu. Kliendile ja müüja õigussuhtele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
  1.5. Tellimuse vormistamisel kinnitab klient, et on nõus käesolevate tingimustega ning kohustub neid täitma.
  1.6. Toodete piltidel AsianCafe veebikeskkonnas ja mobiilirakenduses on vaid illustreeriv tähendus. Toodete põhiomadused on kirjeldatud tootekaardil.
  1.7. AsianCafe klienditeeninduse e-posti aadress on info@asiancafe.ee. AsianCafe klienditeenindus töötab E-R 10:00-17:00 (v.a riigipühadel).
  1.8. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
 2. TELLIMUSE ESITAMINE
  2.1. Veebikeskkonna kasutamiseks peab klient külastama veebilehte https://www.asiancafe.ee.
  2.2. Klient valib AsianCafe-st välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.
  2.3. Klient valib tellimuse üleandmise koha ja ajavahemiku.
  2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkonnas. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.
  2.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.
  2.6. Müüja alustab tellimuse täitmist pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.
  2.7. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
  2.8. Müüjal on õigus täielikult või osaliselt loobuda kinnitatud ja tasutud tellimuse täitmisest, edastades sellekohase teate kliendi e-posti aadressile koos põhjendusega. Nimetatud juhtudel tagastatakse kliendile täitmata tellimuse osa maksumus 14 päeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
 1. TOOTE/TELLIMUSE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED
  3.1. Toodete hinnad AsianCafe-s on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Pakendi maksumus 0,20 eurot tk on hinna sees. (karp, foolium jne).
  3.2 Toodetele kehtivad ostu sooritamise hetkel AsianCafe-s kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, kehtib tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind. Oluline, et klient kontrolliks enne tasumist tellimuses kajastatud hindu vastavad punktile
  3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses AsianCafe-s näidatud viisidel:
  3.3.1 Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Coop и LHV.
  3.3.2 Visa/Mastercard (krediit)kaardimaksed
  3.4. Tasumine toimub väljaspool e-poodi – turvalises keskkonnas (krediit)kaardiga tasumisel või pangalinguiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja (krediit)kaardi andmetele.
  3.5 AsianCafe on isikuandmete vastutav töötleja, AsianCafe edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Swedbank AS-le.
 2. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
  4.1. Tellimusi saab kätte kliendi poolt tellimuses valitud restoranist (edaspidi: AsianCafe väljastuspunkt).
  4.2. Tellimuste kättesaamine restoranis:
  4.2.1. Kohvik toimub tellimuste väljastamine AsianCafe väljastuspunktist kõigil nädalapäevadel (pühadel vaata 1 – 2 päeva infot kohviku kodulehelt või facebooki lehelt) 10.00-22.00. Tellimuste väljastamine AsianCafe-s toimub E-P 10.00-21.30.
  4.2.2. Tellimuse saab klient kätte tellimuse numbri esitamisel.
  4.2.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.
  4.2.4. Müüja hoiab tellimusi kuni sama päeva lõpuni (s.o kuni 22.00). Kui klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajavahemikul, peab ta arvestama, et tooted on jahtunud. Kui klient ei tule sama päeva lõpuni tellimusele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks. Müüja ei hüvita kliendile loobutud tellimuse/toote maksumust.
  4.3. Tellimuste /toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek.
  4.3.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust tellimusele.
  4.3.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, riknenud, sobimatuid tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust ning puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada restoranile.
  4.3.3. Toodete kahjustumise ja kadumise risk läheb üle kliendile tellimuse/toote kättesaamise hetkest.
 1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  5.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks vastavalt.
 2. LEPINGUST TAGANEMINE
  6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldata taganemisõigust lepingule:
  6.1.1. mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
  6.1.2. mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.
 3. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
  7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
  7.2. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni vastavalt punktile 4.3 Tellimuse kättesaamisel või e-posti teel aadressile info@asiancafe.ee E-kirjas või kirjalikus pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja kohustub pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused ei ole ostjast sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on kliendi põhjustatud, peab klient selle koheselt kõrvaldama.
  7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest (sealhulgas kätte toimetamise viivituse eest), kui need on tingitud asjaoludest, mis ei tulenenud müüjast.
  7.4. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee ) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.