Asian Cafe privaatsuspõhimõtted

Asian Cafe kohustub kaitsma Teie privaatsust ning tagama Teie isikuandmete ohutu ja kohusetundliku töötlemise.

Siin kirjeldatakse põhimõtteid, kuidas seda tehakse, ning infot selle kohta, mida kogutakse, kui Te:

kasutate meie veebilehte www.asiancafe.ee;

vormistate tellimuse meie veebilehel;

teete päringuid meie veebilehel;

olete huvitatud koostööst meiega.

Isikuandmete definitsioon

Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud tuvastatava isikuga, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada nendest andmetest lähtudes. Praegusel juhul need on isikuandmed, mida Te jagate meie veebilehe kaudu. Jagades oma isikuandmeid meiega, annate Te nõusoleku, et me tohime kasutada Teie isikuandmeid kooskõlas meie privaatsuspõhimõtetega. Veenduge, et olete neist põhimõtetest täielikult aru saanud, ja ärge kiirustage lugedes.

Kes me oleme?

Asian Cafe – kohvik aadressil Kopli 4, Tallinn, Eesti.

Firma nimi om OÜ KAI HESTIA

Aadress registri järgi: Kuu 14/5 Tartu, Eesti.

Registrikood: 10243850

Kuidas me kogume infot Teie kohta?

Me kogume infot Teie kohta siis, kui Te:

broneerite laua;

tellite kinkekaarti;

külastate kohvikut (eelistused, allergia jne);

liitute uudiskirjaga.

Mis tüüpi infot me Teie kohta kogume?

Teil võidakse paluda esitada oma isikuandmeid broneerimisel. Me kogume sellist infot, et saaks võimaldada Teil meie kohvikus einestada.

Kui Te tellite toitu, kogub Asian Cafe järgmist infot:

nimi või ettevõtte nimi;

e-posti aadress (vajalik broneeringu kinnitamiseks ning uudiskirja ja kampaania kohta tagasiside saamiseks);

telefoninumber.

Kui Te lõunastate meie kohvikus:

vastused turundusküsitlusele;

vastused küsitlusele.

Kui Te külastate meie veebilehte:

Asian Cafe kogub automaatselt infot Teie seadme ja tarkvara kohta. See info võib koosneda järgmistest andmetest:

seadme tüüp (näiteks mobiiltelefon, arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti);

küpsised;

operatsioonisüsteem;

IP-aadress;

brauseri tüüp;

info brauseri kohta (näiteks tüüp, keel, ajalugu);

domeeninimed;

juurdepääsu aeg;

seaded;

viitavad URL-id;

muu teave Teie seadme kaudu teenuste osutamiseks, nagu kirjeldatud neist privaatsuspõhimõtetes.

Asukohateave:

Kui Te kasutate meie veebilehte, siis me võime koguda teavet teie asukoha kohta (näiteks linn või linnaosa).

Karjäär:

Kui Te olete huvitatud töötamisest koos meiega, siis võite saata oma CV e-posti aadressil info@asiancafe.ee. See info võib koosneda järgmistest andmetest:

isikuandmed;

töökogemus;

haridus;

palga ajalugu;

muud asjakohased detailid.

Me kasutame seda infot Teie päringu hindamiseks. Me võime hoida infot ka edaspidiseks kasutamiseks. Kontakteeruge meiega e-posti info@asiancafe.ee kaudu, kui Te ei soovi enam, et me hoiaks infot Teie kohta.

Kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse?

Me kasutame Teie isikuandmeid alati seaduslikul alusel kas sellepärast, et see on vajalik broneeringu kinnitamiseks, või sellepärast et see on meie seaduslikes huvides. eespool kirjeldatud info on meile vajalik selleks, et teada saada Teie vajadustest ja pakkuda Teile parimat teenindust eelkõige järgmistel põhjustel:

sisemine arvestus;

et saata Teile selliseid e-kirju nagu broneeringu kinnitamine ja einestamisjärgne tagasiside;

meie toodete ja teenuste paremaks tegemine;

et saata Teile uudiskirja, kui Te otsustasite sellega liituda.

Me saame kasutada seda infot veebilehe seadistamiseks vastavalt Teie huvidele.

Kellel on ligipääs Teie infole?

Me ei müü ega saada teie isikuandmeid edasi ega jaga neid ühelgi muul viisil kolmandate isikutega. Kõik isikuandmed, mida me Teilt küsime, on kaitstud kehtiva seadusega.

Kolmandad isikud, kelle info ilmub meie veebilehel, võivad kasutada muid küpsiseid. Pöörake tähelepanu, et me ei reguleeri selliste kolmandate isikute tegevust ega andmeid, mida nad koguvad ja kasutavad. Soovitame üle vaadata selliste kolmandate isikute privaatsuspõhimõtted.

Te võite iga hetk piirata oma isikuandmete kogumist ja kasutamist.